Selecteer een pagina

Kunstnacht Den Bosch

“Claire, wil je de marketing en communicatie verzorgen voor de Kunstnacht Den Bosch (edities 2013, 2015 en 2017)?”

Opdrachtgever

Stichting Kunstprojecten

fotografie: Evita Copier

fotografie: Evita Copier

fotografie: Evita Copier

fotografie: Ben Nienhuis

fotografie: Ben Nienhuis

fotografie: Ben Nienhuis

fotografie: Evita Copier

fotografie: Evita Copier

fotografie: Evita Copier

fotografie: Ilse Wolf

fotografie: Ilse Wolf

fotografie: Ilse Wolf

fotografie: Ilse Wolf

fotografie: Ilse Wolf

fotografie: Ilse Wolf

fotografie: Ilse Wolf

fotografie: Ilse Wolf

fotografie: Ilse Wolf

Kunstnacht Den Bosch is een tweejaarlijks stedelijk evenement en had in 2013 en 2015 het doel extra energie, publiciteit en publiek te generen voor het aanbod van de beeldende kunstinstellingen in ‘s-Hertogenbosch. De doelstellingen zijn in 2017 uitgebreid met XL-editie. Naast het afscheid van burgemeester Rombouts was het een evenement in 2017 van en voor alle instellingen in het gehele culturele veld van s’-Hertogenbosch.

Voor drie edities van Kunstnacht Den Bosch heeft Claire de marketing en communicatie verzorgd. In 2013 is er een nieuwe huisstijl ontworpen en website ontwikkeld die in alle edities de basis vormden voor 2015 en 2017. Per editie verschilde het programma-aanbod, aantal deelnemende instellingen en de online strategie. Tevens heeft ze web- en beeldredactie gedaan, sponsors aangetrokken en activiteiten met mediapartners opgezet.

Visual identity

In het marketing- en communicatieplan adviseerde Claire om een nieuwe visuele identiteit te creëren waarmee de doelstellingen beter te realiseren waren. Ontwerpbureau ATTAK ontwikkelde de nieuwe projecthuisstijl waarbij het kleurenpalet van de voorgaande edities een vaststaand gegeven was. De Kunstnacht richt zich op een doelgroep die open minded, amorf, divers, fris, jong, nieuwsgierig en leergierig is. Dit is samen met de pijlers (verrassen, verbinden en energiek) verwerkt in de huisstijl.

De visuele identiteit is in alle 3 de edities gebruikt en toegepast in on- en offline middelen waarbij het potentiële publiek op verschillende manieren en diverse momenten met deze touchpoints in aanraking kwam. Van posters en stadsbanieren in het straatbeeld, routekaarten die tevens als placemats werden gebruikt, tot aan een nieuwe site en diverse video’s.

design: ATTAK

webdesign: Defakto, design: ATTAK

webdesign: Defakto, design: ATTAK

design: ATTAK

design: ATTAK

design: ATTAK

design: ATTAK

design: ATTAK

design: ATTAK

Online communicatie

Voor de ontwikkeling van de nieuwe site heeft Claire een functioneel ontwerp bedacht en een heldere briefing gegeven aan de webdeveloper Defakto. Het doel is dat het de centrale online plek is waar publiek nieuwsgierig gemaakt wordt, op een heldere manier de praktische informatie kan opzoeken en makkelijk tickets kan kopen. 

Website
De kunstenaars en (theater)makers, deelnemende kunst- en cultuurinstellingen en speellocaties vormden samen het uitgebreide programma. Bezoekers konden zelf hun route(s) voor de nacht maken, doordat de informatie werd gedeeld op type aanbod (zoals performance, foto/film/video, muziek, digital art) en locatie waar het programma-onderdeel plaatsvond. Ieder onderdeel had eigen pagina en alle deelnemende instellingen werden overzichtelijk getoond op Google Maps. De koppeling van de website naar social media kreeg in de ontwikkeling extra aandacht, omdat de groei van mobile inzette. Met responsive design, social media integratie van tweets en zichtbaarheid van de fans op Facebook werd de site in 2013 opgeleverd.

Social media
Voor alle drie de edities heeft Claire aparte social media strategieën bedacht en gecoördineerd. In 2017 lag de nadruk op het activeren van de netwerken van de deelnemende instellingen en kunstenaars. Er zijn 55 animaties en 55 banner-pakketten in de huisstijl de Kunstnacht Den Bosch gemaakt, waarbij de data van de Kunstnacht én ook de typering van het aanbod van de betreffende instelling was opgenomen. De kracht van samenwerking en daarmee het gezamenlijke bereik was enorm. Via de eigen digitale kanalen (sites, nieuwsbrieven, Facebook, Instagram en Twitter) konden de deelnemende instellingen dit verspreiden.

Video-marketing

Per editie heeft Claire voor een andere online strategie gekozen en daarmee iedere keer een ander concept voor video-marketing bedacht. Naast de algemene online ontwikkelingen werden ook de lessons learned van eerdere edities meegenomen. Ook werd ieder jaar de omvang van het aantal deelnemende instellingen groter, die allen potentiële ambassadeurs waren. 

Kunstnacht Den Bosch in 2017 was de XL-editie. Ook podiumkunsten deden dit jaar mee aan de nacht en zodoende waren er meer dan 50 programma-onderdelen. Iedere deelnemer of deelnemende organisatie kreeg een animatie waarin de titel van het programma, naam kunstenaar(s)/performer(s)/muzikant(en) en locatie in stond. Samen met ATTAK (ontwerp), Eendracht Films (animatie en edit) en Monodeer (muziek) zijn de animaties tot stand gekomen.

Kunstnacht Den Bosch in 2015 was verdeeld over een drietal gebieden waarin 21 locaties waren met 25 programma-onderdelen. De combinatie van animatie en beelden werd ingezet om de diversiteit en omvang van het programma te kunnen weergeven. Een persoonlijke touch werd aan de filmpjes gegeven omdat de kunstenaars, makers en organisatoren in beeld vertelden wat ze gingen doen tijdens de Kunstnacht. Vervolgens lag de kracht van samenwerking in het verspreiden van de afzonderlijke filmpjes, waarmee er een groot bereik werd gecreëerd. Ook werd er een apart en algemeen promotiefilmpje gemaakt. Beide concepten zijn in samenwerking met ATTAK en Het Shot uitgevoerd.

In aansluiting op de vernieuwde online zichtbaarheid is er in 2013 gestart met videomarketing. Omdat het programma pas na de zomer compleet was, is er gekozen om één promotiefilmpje te maken samen met Bas van den Ing. De vibe ervan sloot aan op de energie van de avond en nacht. Op de site en socials van de Kunstnacht werd dit filmpje getoond. Ook de deelnemende instellingen namen het op in hun promotieactiviteiten. In 2013 deden er 35 kunstinstellingen mee en startte het programma om 20.00 uur en ging door tot de kleine uurtjes.

Behind the scenes

Editie 2017

Editie 2015

Editie 2013

Samenwerking

Alle drie de edities hadden samenwerkingen van kunstinstellingen, waarbij de XL-editie ook van alle culturele partners uit de stad (dus ook de podiumkunsten) aan meededen:

Credits

Het kernteam werd iedere twee jaar opnieuw gevormd en bestond (door de jaren heen) uit: Ivonne van der Velden (artistiek leider), Heleen Moors (productieleiding), Wendy Moonen (productie), Rick Hooijberg (vrijwilligerscoördinatie), Lysanne van Esch (productie), Ilse Aarts (vrijwilligerscoördinatie), Marc Eysink Smeets (projectleiding) en Claire van Nunen (marketing en communicatie).